سیستم تشخیص پلاک ( دوربین پلاک خوان ) 

پلاک خوان - ثبت و کنترل ورود و خروج خودروها :

فرآیند ثبت و کنترل ورود و خروج خودرو ها در سیستم جامع حراست و انتظامات ( دژبان) توسط ماژول پارکینگ یا سیستم پلاک خوان صورت می پذیرد ، نرم افزار پلاک خوان با استفاده از دوربین پلاک خوان که در قسمت ورودی پارکینگ نصب می گردد ، اقدام به عکسبرداری از خودروهای در حال ورود و یا خروج از پارکینگ نموده و با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی اقدام به شناسایی محل قرارگیری پلاک و تشخیص پلاک نموده و پس از پردازش تصویر پلاک ، اعداد و حرف موجود در پلاک را از سیستم پلاک خوان استخراج نموده و سپس اقدام به ثبت تردد خودرو در بانک اطلاعاتی خود می نماید .

ثبت اطلاعات خودروها و رانندگان در سیستم پلاک خوان :

جهت شناسایی خودروها توسط سیستم پلاک خوان و نرم افزار تشخیص پلاک لازم است ابتدا مشخصات پلاک خودرو و راننده در بانک اطلاعاتی نرم افزار پلاک خوان ثبت شده تا در هنگام تشخبص پلاک ، تردد خودروی یاد شده در سیستم ثبت گردد .

گزارش تردد خودروها توسط نرم افزار پلاک خوان :

پس از ثبت تردد های مختلف در سیستم پلاک خوان در قسمت گزارش ها می توان با ترکیب اطلاعات مختلف پلاک از جمله شماره پلاک خودرو، ساعت ، تاریخ ، نام راننده و .... گزارش های مختلف و متنوعی را از نرم افزار پلاک خوان استخراج نمود .

تنظیمات نرم افزار پلاک خوان :

از آنجائیکه سیستم پلاک خوان برای عملکرد تشخیص پلاک خود وابسته به تصویر ورودی از دوربین پلاک خوان می باشد ، در این قسمت عملیات اتصال به دوربین پلاک خوان و تنظیمات مربوط به آن صورت می پذیرد .

 

پیام گستر – متعهد به انتخاب شما