گیت کنترل تردد چیست؟

گیت کنترل تردد چیست ؟ کلمه گیت یک کلمه انگلیسی به معنی دروازه، محل ورود، محل خروج، و یا به طور کلی محل ورود و خروج می باشد. از اینرو گیت کنترل تردد در مفهوم عام مانعی فیزیکی در مسیر ورود و خروج می‌باشد که وظیفه آن کنترل تردد است .
دستگاه‌های گیت تردد برای کمک به ایجاد حفظ حریم شخصی و ایمنی در تمامی مکان های عمومی و اداراتی که جمعیت زیادی در حال رفت و آمد هستند و نیاز به نظارت و کنترل تردد در آنها حائز اهمیت و یا ضروری می باشد بسیار مناسب هستند، و مدیران سازمان‌ها می توانند با صرف هزینه مناسب و سرمایه گذاری اندک در طولانی مدت به مزایای بسیار زیادی دست یابند .