اتوماسیون آموزشگاهی کوشا
 
راه حل نرم افزاری برای مدیریت مکانیزه آموزشگاه ها
 
ثبت نام هنرجویان :
-          امکان پیش ثبت نام دانش آموزان جهت رزرو ثبت نام در دوره های آموزشگاهی .
-          ثبت نام هنرجويان و عكسبرداری توسط دوربين بصورت همزمان .
-          ثبت نام هنرجويان در دوره ها و كلاسهاي تعريف شده و ارائه قرارداد مالي و آموزشي .
-          ارائه قرارداد قانون كار ما بين آموزشگاه و اساتيد  .
-          ارائه ليست دروس ثبت نام شده هنرجويان .
 
امكانات عمومي نرم افزار :
-          طبقه بندي دروس به تفكيك دروس عمومي و اختصاصي ( الگوريتم درختي ) تا سه سطح .
-          امکان تعریف آزمونهای مختلف و تعیین انواع نمرات هر آزمون .
-          امکان ثبت نام آزمون تعیین سطح ، رسید پرداخت وجه و ثبت نمرات تعیین سطح هر یک از هنرجویان .
-          تعريف كامل دوره هاي برگزار شده در آموزشگاه .
-          امكان حضورو غياب هنرجويان .
-          امكان حضور و غياب اساتيد .
-          تعريف آزمونها و نمرات .
-          مجهز به بانک سئوالات و امکان چاپ برگه های آزمون .
-          مجهز به سیستم نظر سنجی از قبیل تعریف سئوالات نظر سنجی ، چاپ برگه نظر سنجی ، وارد کردن پاسخهای نظر سنجی و ارائه نمودارهای کاربردی .
-          وارد كردن نمرات و صدور كارنامه و مدرک پایان دوره براي هنرجويان  .
-          تعيين سطح دسترسي براي كاربران سيستم .
-          تعريف كاربران سیستم و مشخص نمودن سطح دسترسی هرکدام .
-          امكان ذخيره سازي اطلاعات و بازيابي آن (  back up ) .
-          ارائه عملکرد تحت شبكه .
-          سطح امنيت بالا .
-          كاربري آسان .
 
فروشگاه:
-          تعریف کالا و گروه های کالایی
-          ثبت خرید و فروش کالاها بهمراه ثبت فاکتور خرید و صدور فاکتور فروش
-          گزارشات صورت وضعیت فروشگاه
-          گزارش موجودی کالاها
-          گزارشات مالی فروشگاه ( خرید ، فروش ، سود و زیان )
 
حسابداری :
-          محاسبه شهریه هنرجو بر مبنای دروس ثبت نام شده
-          ثبت دریافتی های هنرجو و ارائه رسید
-          تقسیط بدهی هنرجویان .
-          اعلام مانده بدهی هنرجویان .
-          محاسبه و ثبت حقوق و دستمزد کارکنان و اساتید .
-          ثبت هزینه های جانبی آموزشگاه  .
-          محاسبه سود و زیان آموزشگاه  .
 
گزارشهای متنوع و جامع از کلیه اطلاعات ثبت شده :
-          گزارشگیری پویا از وضعيت هنرجويان و ارائه گزارش های آماری و نموداری .
-          گزارش سر رسيد اقساط هنرجویان .
-          گزارش مالي هنرجويان  .
-          گزارش از وضعيت كلي شهريه ها .
-          گزارش از كل دريافتي ها .
-          گزارش ریز اقساط دريافت شده .
-          گزارش اقساط معوقه .
-          گزارش تخفيفات ارائه شده .
-          ارائه لیست هنرجویان برمبنای دروس و ترم .
-          گزارش دوره های تعریف شده همراه با مشخصات کامل ( استاد ، هنرجویان ، ساعت ، کلاس و ...) .
-          ارائه ليست حضور و غياب کلاسها جهت اساتيد و انجام حضور و غياب .
-          گزارش پرونده آموزشی هر هنرجو (دوره های شرکت کرده بهمراه نمرات و ریز شهریه های پرداختی ) .
-          گزارشات حسابداری و مالی حسابهای هنرجویان ، استاد و آموزشگاه .
-          گزارش کلاسهای آزاد آموزشگاه بر مبنای تاریخ و ساعت .
-          گزارش ساعتهای آزاد اساتید بر مبنای تاریخ و ساعت .
-          و گزارشهای کاربردی و مفید دیگر .
 
اطلاعات پايه آموزشگاه :
-          تعريف مشخصات آموزشگاه  .
-          تعريف دپارتمانهاي مختلف .
-          ساعات شروع به كارو خاتمه آموزشگاه .
-           درصدد تخفيف دانشجويي و ممتاز .
-          تعریف حداقل نمره قبولي و مشروطي .
-          تعریف ساعات آموزشي .
-          تعریف مقاطع .
-          تعریف ترمها.
-          تعریف اساتيد و معلمين .
-          تعریف نمرات و آزمونها .