دریافت گواهی بین المللی ISO 9001 : 2008 سیستم مدیریت کیفیت
توسط شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر


ISO 9001 استانداردی بین المللی با هدف شفاف سازی در بیان کیفیت و اعتماد سازی می باشد. ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت است و گواهینامه ISO9001 نشان می دهد که شرکت دریافت کننده ، مدیریت کیفیتی متمرکز برخواست و نیاز مشتری را مستقر کرده است.
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در شرکت دارای فواید ذیل می باشد :
1- هدف مندی سیستم مدیریت کیفیت .
2- کنترل بهتر فرآیندها .
3- افزایش بهره وری .
4- کاهش هزینه ها و اطمینان از بهبود محصول .
5- مستند سازی بهتر فرآیندها و آگاهی بهتر ازکیفیت برای پرسنل .
6- ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند .