گواهی رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

شورای عالی انفورماتیک به منظور توسعه و پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی را براساس آیین‌نامه خود، احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می‌نماید.
شرکت مهندسی نرم افزاری پیام گستر به عنوان یکی از شرکت های معتبر در حوزه انفورماتیک موفق به دریافت گواهی رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک کشور شده است.